รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา(งานศูนย์ข้อมูล)Download
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตราDownload
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนDownload
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิตการค้าDownload
- รับสมัครคนงานกิจการเกษตรDownload
- รับสมัคร์ ยามDownload
- รับสมัครพนักงานขับรถแทรกเตอร์ Download
- สอบราคาสิ่งก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม Download
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน Download
- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน Download
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้านภาษาอังกฤษ Download
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ Download
- ปรับปรุงอาคาร Download
- ปรับปรุงโรงงานฟาร์ม Download
- ปรับปรุงระบบประปา Download
- ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม Download