รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
- รับสมัครพนักงานขับรถแทรกเตอร์ Download
-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ขับรถ) Download
-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำงานฟาร์มสัตว์ Download
-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Download

-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานปกครอง) Download
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครู)Download
- รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. ปวส. หรือป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-29 เมษายน 58
- คนงานกิจการเกษตร วุฒิ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 58 เป็นต้นไป
- สอบราคาสิ่งก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม Download
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน Download
- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน Download
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้านภาษาอังกฤษ Download
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ Download
- ปรับปรุงอาคาร Download
- ปรับปรุงโรงงานฟาร์ม Download
- ปรับปรุงระบบประปา Download
- ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม Download