รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
- รับสมัครคนงานกิจการเกษตรDownload
- รับสมัคร์ ยามDownload
- รับสมัครพนักงานขับรถแทรกเตอร์ Download
-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ขับรถ) Download
-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำงานฟาร์มสัตว์ Download
-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Download


- สอบราคาสิ่งก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม Download
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน Download
- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน Download
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้านภาษาอังกฤษ Download
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ Download
- ปรับปรุงอาคาร Download
- ปรับปรุงโรงงานฟาร์ม Download
- ปรับปรุงระบบประปา Download
- ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม Download