รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา(งานศูนย์ข้อมูล)Download
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตราDownload
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนDownload
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิตการค้าDownload
- รับสมัครคนงานกิจการเกษตรDownload
- รับสมัคร์ ยามDownload
- รับสมัครพนักงานขับรถแทรกเตอร์ Download
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download
- ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 Download
- สอบราคาสิ่งก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม Download